VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se državljani Bosne i Hercegovine koji borave u SR Njemačkoj da su za regulisanje prava na boravak u SR Njemačkoj nadležni imigracioni uredi (Ausländerbehörden) saveznih pokrajina SR Njemačke. Državljani Bosne i Hercegovine kojima ističe pravo na boravak u SR…