VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se državljani Bosne i Hercegovine koji borave u SR Njemačkoj da su za regulisanje prava na boravak u SR Njemačkoj nadležni imigracioni uredi (Ausländerbehörden) saveznih pokrajina SR Njemačke. Državljani Bosne i Hercegovine kojima ističe pravo na boravak u SR Njemačkoj (bezvizni boravak i druge vrste boravka za čije produženje ne postoji pravni osnov) trebaju se vratiti u Bosnu i Hercegovinu prije isteka perioda dozvoljenog boravka. Ukoliko u postojećim okolnostima ograničenja u međunarodnom saobraćaju svi pokušaji iznalaženja mogućnost putovanja u Bosnu i Hercegovinu ostanu bez uspjeha, potrebno se obratiti nadležnom imigracionom uredu (Ausländerbehörde) u mjestu boravka, prije isteka važećeg prava na boravak.

Državljani Bosne i Hercegovine koji u SR Njemačkoj borave po osnovu bezviznog režima (do 90 dana) nadležnom imigracionom uredu  trebaju dostaviti svoje lične podatke (ime, prezime, djevojačko prezime, pol, datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo, broj putne isprave), radi regulisanja daljeg prava na boravak. Sa ovom prijavom se pokreće postupak, što rezultira da se trenutni boravak smatra dopuštenim do donošenja odluke nadležnog imigracionog ureda. Zahtjev za regulisanje daljeg prava na boravak je potrebno u printanoj ili drugoj formi imati uz putnu ispravu, te iste predočiti u slučaju kontrole ili prilikom napuštanja SR Njemačke.

Državljani Bosne i Hercegovine koji u SR Njemačkoj borave po osnovu D vize ili po osnovu dozvole boravka (Aufenthaltstitel) takođe trebaju podnijeti zahtjev za produženje prava na boravak nadležnom imigracionom uredu (Ausländerbehörde) u mjestu boravka. Uz zahtjev je potrebno dostaviti svoje lične podatke (ime, prezime, djevojačko prezime, pol, datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo, broj putne isprave), navesti vrstu zahtjeva i broj predmeta ukoliko postoji (Aktenzeichen). Do donošenja odluke nadležnog imigracionog ureda po zahtjevu, zadržava se pravo na boravak po osnovu prethodno izdate vize ili odobrenja boravka. Zahtjev za produženje prava na boravak je potrebno u printanoj ili drugoj formi imati uz postojeću vizu/dozvolu boravka i putnu ispravu, te iste predočiti u slučaju kontrole.

Uzimajući u obzir trenutne okolnosti izazvane pandemijom virusa COVID-19, kapaciteti pomenutih ureda su ograničeni, te nadležni organi SR Njemačke u pogledu ostvarivanja kontakta sa navedenim uredima upućuju na prethodno informisanje i ostvarivanje kontakta putem WEB stranice odnosnog ureda, odnosno komunikaciju putem e-maila. U tom smislu, sve vrste pomenutih zahtjeva se nadležnim imigracionim uredima mogu podnijeti putem e-maila.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja državljani Bosne i Hercegovine se mogu obratiti na dežurni broj telefona Ambasade Bosne i Hercegovine u Berlinu: +49 178 6949937 (Viber, WhatsApp) ili e-mail: konzularno@botschaftbh.de, broj telefona Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Münchenu: +49899828064 ili e-mail: gco.minhen@mvp.gov.ba, broj telefona Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Frankfurtu: +496990748640 ili e-mail: gco.frankfurt@mvp.gov.ba, te broj Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Stuttgartu: +4971125383910 ili e-mail: gkstu@botschaftbh.de.