Sprovodnica za umrlo lice

Zahtjev za izdavanje sprovodnice radi prijenosa posmrtnih ostataka  državljanina BiH podnosi rodbina preminulog ili predstavnik pogrebnog poduzeća koji je opunomoćen od strane porodice umrlog. Punomoć treba biti ovjerena kod nadležnog organa BiH ili SR Njemačke. Također, podnose se i slijedeća dokumenta:

  • Putna isprava umrlog lica. Ukoliko preminula osoba nije u posjedu važeće putne isprave BiH ili lične karte BiH potrebno je priložiti dokaz o državljanstvu BiH (uvjerenje o državljanstvu ili rodni list sa naznakom BiH državljanstva),
  • Izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu, koje izdaje nadležni organ SR Njemačke,
  • Leichenpass (dokument koji izdaje nadležni organ SR Njemačke za umrle osobe),
  • Potvrda ljekara mrtvozornika o uzroku smrti (Todesbescheinigung),
  • Potvrda o osiguranom grobnom mjestu u BiH,
  • Podaci o vozilu, vozaču, rješenje o registraciji za obavljanje pokopne djelatnosti i mjesto prelaska granice u BiH.

NAPOMENA:

– Ekshumacija

Saglasnost od nadležnih tijela iz BiH se mora tražiti i za prijenos posmrtnih ostataka lica koje je bilo sahranjeno (ekshumacija), tako da se i u ovom slučaju sprovodnica neće izdati dok se saglasnost ne pribavi. Također preporučujemo da se planiranje transporta ekshumiranog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP-a i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

 

  • Taksa za izdavanje sprovodnice iznosi 26 €.
  • Taksa se plaća EC kartom u Konzulatu ili u gotovini u banci.

Formulari zahtjeva za prenos umrle osobe iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu:

Zahtjev za prenosenje posmrtnih ostataka iz inostrantva u BiH