Radni sastanak gradskih vlasti Mannheima sa predstavnicima GK Štutgart

Na poziv gradskih vlasti zajedno sa konzulicom Biljanom Marilović 27.januara boravili smo na radnom sastanku kome su prisustvovali osim gradonačelnika dr.Petra Kurz-a i pomoćnika gradonačelnika Petra Drakul-a, još i Josip Juratović zastupnik u Bundestagu, član odbora za spoljne poslove, Stefani Miller zamjenica direktora za internacionalna pitanja Mannheim, stručni saradnik na polju subvencija za države kandidate za članstvo u EU i Alexander Fucker predstavnika kompanije MVV energie koja je jedna od vodecih firmi u Njemačkoj iz energetskog sektora ( grad Mannheim 51% vlasnik i gradonačelnik na čelu upravljačkog dijela). Cilj sastanka kao i tema razgovora bila je uspostavljanje saradnje pomenutih subjekata sa BiH, regijama i gradovima BiH. Saradnja bi se zasnivala izmedju ostalih i u dijelu izrade i realizacije zajednickih projekata sa akcentom na projekte u cilju smanjenja aero-zagadjenja u BiH, proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, utopljavanje objekata, korištenje termalnih voda i sl. Saradnja bi se zasnivala prvo kroz medjusobnu razmjenu iskustava i strucno-radnih posjeta Manhajmu i ovim firmama i asocijacijama, a kasnije Bosne i Hercegovine, imenovanje zajednickih projektnih timova, izradu projekata i iznalaženje financijske konstrukcije za finansiranje projekata u Bosne i Hercegovine iz predpristupnih fondova EU.
Na naš prijedlog prihvaćeno je da partneri iz Bosne i Hercegovine bude Vlada Tuzlanskog kantona i grad Sarajevo.
Usvojena je inicijativa da se organizuje zvanična posjeta pomenutih nivoa vlasti Mannheimu u nerednih nekoliko mjeseci, prilikom čega bi se mogao potpisati protokol o budućoj saradnji.
Nosim lijepe impresije i optimizam novih lijepih priča iz Njemačke…