Odricanje državljanstva BiH

POSTUPAK ODRICANJA OD DRŽAVLJANSTVA BIH

Lice koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine, daje izjavu o odricanju lično u Generalnom konzulatu BiH. Radno vrijeme za podnošenje zahtjeva je ponedjeljak, utorak i srijeda od 9:30 do 14:00 sati.

Uz izjavu o odricanju obavezno se prilaže:

  1. Dokaz o posjedovanju državljanstva druge države (Uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da mu je zagarantovano sticanje državljanstva (garancija). Taj  dokument je potrebno ovjeriti Apostille pečatom (Regierungsprasidium)
  2. Prijava boravka u inostranstvu (Meldebescheinigung). Ovaj dokument je potrebno ovjeriti Apostille pečatom (Regierungsprasidium). 
  3. *  Navedene dokumente potrebo je prevesti na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH kod ovlaštenog sudskog prevodioca u BiH ili SR Njemačkoj. Prevodi se ne samo dokument, nego i Apostille pečat. Ukoliko se prevod vrši u SR Njemačkoj potrebno je taj prevod ovjeriti dodatno Apostille pečatom (Landesgericht koji će time potvrditi vjerodostojnost ovlaštenog prevodioca). Ukoliko se prevod vrši u BiH onda ovjera prevoda nije potrebna.
  4. Izvod iz MKR u Bosni i Hercegovini – rodni list sa evidentiranim jedinstvenim matičnim brojem građana
  5. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci);
  6. Vjenčani list (za lica koja su u braku);
  7. Pasoš Bosne i Hercegovine ili uvjerenje o neposjedovanju BiH pasoša izdato od strane organa u BiH, koji je nadležan za izdavanje pasoša u mjestu prebivališta u BiH
  8. Važeću ličnu kartu izdatu u BiH, ili uvjerenje o neposjedovanju lične karte izdato od strane organa u BiH koji je nadležan za izdavanje lične karte u mjestu prebivališta BiH
  9. Uplata takse se vrši na pultu EC karticom ili uplatom u banci. Gotov novac i kreditne karte se ne primaju. Cjelokupna taksa iznosi 660,00 Eura (250 Eura konzularna taksa i 410 Eura administrativna taksa)

Maloljetnom djetetu državljanstvo BiH odricanjem može prestati samo na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin BiH, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav ili je stranac. Ako je dijete starije od 14 godina neophodan je i njegov pristanak. Ove izjave daju se potpisivanjem na zapisnik u Generalnom konzulatu BiH.

Ako je drugi roditelj stranac za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo prilaže se odluka nadležnog suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju.