Obavještenje u vezi pružanja usluga

Poštovani,
slijedom najnovijih događaja vezanih uz bolest COVID-19 i u skladu sa preporukama
nadležnih institucija zemlje prijema a u cilju preventivnog djelovanja i zaštite zdravlja
građana obavještavamo vas o sljedećem:
–  Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Štutgartu će od 23.03.2020.g. raditi sa
strankama od 09-13h i do daljeg primati samo hitne i neodložne zahtjeve;
–  Apelujemo na državljane Bosne i Hercegovine da odgode dolazak u konzulat radi
obavljanja intervjua za odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine;
–  Konzularne informacije i dalje su vam dostupne na web stranicama Generalnog
konzulata Bosne i Hercegovine u Štutgartu kao i na telefon 0711 2538 3910 i to 24/7
a vaše upite možete, kao i do sada, dostavljati putem elektronske pošte na adresu:
gkstu@botschaftbh.de