Izdavanje putnog lista

Putni list je putna isprava u jednom pravcu i to isključivo ka Bosni i Hercegovini. Izdaje se u slučaju krađe ili gubitka putne isprave, oštećenja ili na zahtjev nadležnog organa Savezne Republike Njemačke. Putni list ima rok važenja do najviše 30 dana od dana izdavanja.

Nakon prijave nestanka važećeg pasoša, DKP će pasoš rješenjem proglasiti nevažećim ili obavijestiti organ izdavanja pasoša da pasoš proglasi nevažećim.

Prilikom predavanja  zahtjeva neophodno je predočiti slijedeća dokumenta:

  • Popunjen zahtjev;
  • Potvrdu o prijavi gubitka ili krađe pasoša izdanu od strane policije Savezne Republike Njemačke, ukoliko je pasoš izgubljen ili ukraden;
  • Identifikacijski dokument (pasoš, lična karta, vozačka dozvola ili drugi identifikacijski dokument sa slikom),
  • Dokaz o državljanstvu BiH,
  • Dvije fotografije novijeg datuma,
  • Dokaz o uplati zakonom propisane takse u iznosu od 27 €.

NAPOMENA: Taksa se plaća EC kartom u Konzulatu ili gotovinom u banci.

Zahtjev za izdavanje putnog lista

Putni list za djecu

Zahtjev za izdavanje putnog lista za malodobna lica podnose njihovi roditelji / staratelji.

Potrebno je priložiti:

  • 2 fotografije djeteta,
  • Izvod iz matične knjige rođenih  djeteta,
  • Pasoši oba roditelja/staratelja,
  • Dokaz o uplati zakonom propisane takse u iznosu od 27 €.

Ovlašteno lice može zahtijevati i predočenje drugih dokumenata ili isprava, koje ocjeni za potrebnim.

Shodno zakonskim propisima, u putni list se ne može vršiti upis, već se izdaje svakoj osobi ponaosob, bez obzira da li se radilo o članovima iste porodice ili ne.