Izdavanje potvrde o životu radi nastavka primanja penzije u BiH

Izdavanje potvrde o životu radi nastavka primanja penzije u Bosni i Hercegovini

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Generalnom konzulatu izvršiti ovjeru potvrde o životu koja je potrebna za ostvarivanje prava na primanje penzije u Bosni i Hercegovini.

Za izdavanje potvrde o životu potrebno je da podnosilac zahtjeva dođe lično u Generalni  konzulat i da donese:

  1. Original čitko popunjen obrazac potvrde o životu na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku. U slučaju ne postojanja obrasca Generalni  konzulat izdaje potvrdu.
  2. Važeći pasoš/putovnic u BiH ili ličnukartu BiH.
  3. Uplata   26 EUR-a  na ime konzularne takse.

Napomena:

Uplata se vrši EC kartom u Konzulatu ili plaćanje gotovinom u banci.